Çocuk Terapisi

“Oyun oynama bir deneyimdir. Her zaman yaratıcı ve mekân zaman sürekliliği içinde yer alan bir deneyim, temel bir yaşama biçimidir.” -Donald Woods Winnicottt/Oyun ve Gerçeklik Ruhsallığın sağlıklı bir biçimde işleyebilmesinde çocukluk dönemi kritik rol oynamaktadır. Özellikle 0- 6 yaş dönemi benliğin temelinin atıldığı dönemdir ve yetişkin patolojilerinin kökeni çocuklukta yatmaktadır. Çocuklar büyüme süreçlerinde; duygusal, gelişimsel ve davranışsal bazı sorunlar yaşayabilirler. Çocuklar yaşadıkları sorunları direkt olarak ifade etmek yerine bu sorunları duygu ve davranışlarındaki değişiklikler ile çevrelerine yansıtırlar. Bu sorunlar bazen kendiliğinden çözülebilirken, bazen de çözümlenememekte ve hem çocuklar hem de ebeveynler için zorlayıcı deneyimler haline dönüşebilmektedir. Bu durumda devreye çocuk terapileri başka bir ifade ile oyun terapisi girmektedir. Çocuklar ile yapılan psikoterapi yetişkinler ile yapılandan farklıdır. Yetişkinler ile yapılan psikoterapide psikoterapist ve danışanın karşılıklı konuşması varken çocuklar ile yapılan psikoterapide karşılıklı konuşmanın yerini oyun alır. Oyun çocuklar için sosyal, duygusal, bilişsel (dil, zihin) ve motor becerilerinin geliştirilebileceği bir alan sunar. Çocuk oyun oynarken kendisini ifade etme imkânı bulur ve yeteneklerini fark eder. Oyun aynı zamanda bir geçiş alanıdır, çocuğu hayata hazırlar. Oyun terapisi ise; bu alanda uzmanlaşmış bir ruh sağlığı uzmanı tarafından, oyunun ve oyuncakların teröpatik (tedavi amaçlı) olarak kullanılmasıdır. Oyun terapisinde oyun ve oyuncaklar teröpatik etkinin ortaya çıkması için özel olarak kullanılır. Oyun terapisi sırasında çocuklar zorlandıkları deneyimleri oyunlarında sembolik bir biçimde ifade ederler ve bu zorlayıcı deneyimler üzerinde kontrol duygusu geliştirip rahatlayabilirler. Oyun terapisi genellikle 2-12 yaş arasındaki çocuklarda kullanılır. Oyun terapisti ise; çocuğa teröpatik çerçeve içerisinde belirli sınırları çizerek ve onu olduğu gibi yargılamadan kabul ederek çocuğa kendisini istediği gibi ifade etme imkanını tanır. Oyun terapistleri eğitimini aldıkları ekoller dahilinde bu terapiyi uygulamaktadır. Oyun Terapisi Ekolleri

• Çocuk merkezli oyun terapisi • Deneyimsel oyun terapisi

• Psikanalitik oyun terapisi • Bilişsel davranışçı oyun terapisi

• Theraplay oyun terapisi

• Dışavurumcu sanatlar ile oyun terapisi

• Fillial oyun terapisi Oyun Terapisinin Kullanım Alanları: Bağlanma sorunları, ayrılık kaygısı, kaygı ve korku problemleri, çocukluk çağı depresyonu, travma, kardeş kıskançlığı, uyku problemleri, yemek problemleri, öğrenme problemleri, alt ıslatma, çiş-kaka tutma, dikkat ve dürtü problemleri, ağlama-tutturma nöbetleri, taciz ve istismar, boşanma süreci