Ergen Terapisi

İnsanların gelişimi, doğum öncesi dönem ile başlayıp yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Gelişim dönemleri birbirini takip eden süreçlerden oluşur. Her gelişim dönemi bir sonraki gelişim dönemi için basamaktır. Ergenlik dönemi de bu gelişim dönemleri arasında farklı bir yere sahiptir çünkü çocukluk ve yetişkinlik arasında olan oldukça uzun bir geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi değişim-dönüşümün ağırlıkta olduğu hem en dinamik hem de en çatışmalı bir dönemdir. Ergen bireyin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişim alanlarında oldukça hızlı değişimler yaşanır. Bu değişimlere ayak uydurmaya çalışırken aynı zamanda, anne ve babası ile iş birliği içinde olmasına rağmen onlardan ayrışmak da ister çünkü artık benliğini anne babasından ayrıştırarak birey olma yolunda ilerlemek istemektedir. Gelişim alanlarda olan değişimler ve ayrışma-bireyleşme çabası ergenlik döneminde yeniden yapılanmak için kırılgan olan kimliği olumsuz deneyimlere daha açık hale getirmektedir. Bu dönemde ergenler duyulmak ve anlaşılmak ister. İletişim son derece önemlidir. Ergenin yaşadığı değişiklikleri anlamlandırmak ve problemleri çözmek hem ergen hem de çevresindeki insanlar için zorlayıcı olabilir. Ergenlik dönemindeki bireyler ile iletişim kurmak kolay değildir. Aileler çocuklarını her zaman çok iyi tanıdıklarını düşünseler de ergenlik dönemindeki çocuklarının zihinlerini meşgul eden konulara karşı objektif bir biçimde yaklaşamayabilirler. Tam da bu sebeplerden ötürü ergen birey objektif bir bakış açısı taşıyan bir desteğe ihtiyaç duyar. Ergen terapisi ergen bireyin kendisini daha iyi tanıması, isteklerini şekillendirmesi, anne-babası ve arkadaş çevresi ile daha ılımlı ilişkiler kurabilmesi ve bu dönemde yaşadığı çeşitli zorluklar ile baş edebilmesi için destek sağlamaktadır. Terapi sürecinde psikoterapistler, ergen bireylerin yaşadığı sorunları objektif şekilde dinledikten sonra onların penceresinden bakarlar. Ergen bireylerin duygu ve düşüncelerini anlamlandırıp, yaşadıkları problemler ile baş etme konusunda yardımcı olmaya çalışırlar. Ergenlik döneminde, ergen bireyin kendisine zarar verecek akran ilişkilerinden ve madde kullanımından uzak durması açısından da ergen terapisi destekleyicidir. Ergen Terapisinin Çalışma Alanları: Aile ile yaşanan otorite/iletişim sorunu, anksiyete sorunu, obsesif kompulsif bozukluk, sınav kaygısı, uyku problemleri, madde kullanımı, öfke ve saldırganlık, anti-sosyal davranışlar, travmalar, depresyon, özgüven problemleri, dikkat eksikliği