Yetişkin Terapi

“Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır.” -Carl Gustav Jung

Bireyler günlük yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorluklar bireylerin yaşam kalitelerinin düşmesine sebep olabilir. Düşen yaşam kalitesi ve bireylerin yaşadıkları zorluklar ile işlevsel bir şekilde baş edememesi psikolojik sıkıntıları da beraberinde getirir. Böylesi bir durumda bireyler, profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyabilir, bu sebeple bireysel terapi desteğine başvurabilir.
Bireysel terapi veya başka bir ifade ile yetişkin terapisi, kişinin terapistiyle birebir şekilde gerçekleştirdiği belirli bir çerçevesi olan ve belirli bir profesyonel terapi ekolüne dayanan bir psikoterapi sürecidir. Kişinin (danışan) başvuru sebebi olan problem tüm açılardan ele alınır, danışan ve terapist beraber belirledikleri terapi hedefine ulaşmak için birlikte çalışır. Bireysel terapinin en temel amacı danışanın karşılaştığı problemlerle başa çıkabilme becerisini güçlendirmedir.
Bireysel terapiler değerlendirme seansı/seansları ile başlar. Bu seanslarda terapist kendi çalıştığı terapi ekolüne göre danışanı değerlendirir, danışanı tanımaya çalışır. Değerlendirme sürecinde hem danışan hem de terapist karşılıklı olarak güven temelli bir ilişki geliştirirler. Değerlendirme sürecinden sonra ise probleme müdahale aşaması gelir. Problemin ne olduğuna ve terapistin kullandığı terapi ekolüne göre psikoterapi süreci şekillenir. Uygulanan psikoterapi süreci hangi ekol olursa olsun hem danışan hem de terapist aktif haldedir.
Bireysel terapi süresi, danışan özelinde düşünüldüğü için farklılık gösterir. Danışanlar benzer problemler ile başvursalar bile, her insan biriciktir ve bireysel hikayeleri farklıdır. Bu sebeple danışanların başvuru problemleri benzer olsa bile, farklı sürelerle terapi alabilirler. Bireysel terapiye başlama konusunda en önemli unsur değişim/dönüşüm için süreç gerektiğidir.
Alınan terapi süresini etkileyen faktörler arasında; danışanın terapi için motivasyonu, danışanın biricik hikayesi, kullanılan terapi ekolü, terapist ile kurulan terapötik ittifak ve zaman-ücret gibi diğer unsurlar sayılabilir.
Yetişkin (Bireysel) Terapisinin Kullanım Alanları:

Bireyin günlük yaşamında işlevselliğini etkileyen her türlü konu bireysel terapinin çalışma alanındadır. Bu konulara örnek vermek gerekirse;
Anksiyete (kaygı) bozuklukları (yaygın kaygı bozukluğu, sosyal fobi, agorafobi, sağlık kaygısı…)

Panik bozukluk (panik atak)
Depresyon
Bipolar bozukluk
Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı-zorlantı bozukluğu)
Davranış problemleri
Cinsel sorunlar
Motivasyon eksikliği
Yas danışmanlığı
Yeme bozukluğu
Somatizasyon (bedenselleştirme) bozukluğu
İlişki ve özel hayat problemleri
Stres yönetimi
Hamilelik/ebeveynlik danışmanlığı
Özgüven sorunu
Travma
Tükenmişlik sendromu
Uyku sorunları
Performans kaygısı

Yetişkin Terapisinde Kullanılan Terapi Ekolleri:

Psikanaliz
Psikanalitik/psikodinamik terapi
Bilişsel davranışçı terapi
Kabul ve kararlılık terapisi
Çözüm odaklı terapi
Şema terapi
EMDR terapisi
Somatik deneyimleme terapisi
Sanat terapisi