Bağlılık ve Sevgi

BAĞLILIK
•    Partnere karşı muhtaçlık hissi duyar.
•    Partneri manipüle etmeye çalışır.
•    Kontrol etme ve hükmetme ihtiyacı duyar.
•    Mutluluk ve tatmini daima partnerinden bekler.
•    Korkuya bağlı bir ilişki hakimdir.
•    Terk edilmekten korkar.
•    İlişki biterse öfke ve küskünlük tutar.
•    Her daim koşulları vardır.

SEVGİ
•    Partnere karşı memnuniyet duyar.
•    Partneri olduğu gibi kabullenir.
•    Aşka teslim olarak ilişkinin akışına kapılır.
•    İlişki bir bütündür ve tamamlanmıştır.
•    Terk edilmekten korkmaz.
•    Öfke ve küskünlüğün olmadığı bilinçli bir ayrılık yaşanır.
•    Koşulları yoktur.