HAMİLELİK DÖNEMİ VE SONRASINDA PSİKOLOJİK PROBLEMLERE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Hamilelik, hem içinde umudu ve gelişimi içeren, hem de kadının kendini kırılgan hissedebildiği ve duygusal karmaşanın yaşandığı bir zaman dilimidir.

Birçok kadın bu dönemde kontrol edemediği duygusal iniş-çıkışlar yaşayabilir.

Hamilelik sonrası da bu dönem devam edebilir. Bu dönemde vücut değişime uyum sağlayamazsa hamilelerde yaşama arzularını kaybetme, bebeği istememe, kendini değersiz görme gibi düşünceler oluşabilir ama doğuma karşı duyulan korku, bebeğin sağlığı ile ilgili endişelenme, kısıtlanmışlık duygusu, bebeği istememe gibi olumsuz duygular olabilir. Bunlar hafif ve kısa süreli ise normal olarak değerlendirilebilir ama süresi uzuyorsa bir uzmanla görüşmek önemlidir.

Belirsizlikte hamilelik ve sonraki süreçleri psikolojik olarak etkileyen bir durumdur. Hamilelik nasıl olacak? Doğum nasıl olacak? Annelik nasıl olacak? Bebek nasıl olacak? Aslında bebeğe sahip olmak istemek ve onu bekleme sürecide; belirsiz bir dönem.

Eğer gebeler bu dönemde yaşayabilecekleri stres etkenleri ile yeterli düzeyde baş edemezse gebelik, bir takım ruh sağlığı sorunlarının ortaya çıkması açısından kaçınılmaz bir dönem olarak ifade edilebilir.

Doğum sonrası zamanda, doğumdan sonra uykusuzluk, doğum heyecanı stresi ve doğumdan sonra çocuğun sağlık olup olmayacağı düşüncesi, sütün gelip gelmemesi, çevreden söylenen birçok söz, çocuğa yetemeyecek hissi sonrası lohusa sendromu oluşabilir.

Hamile olma isteğine etken neydi? Sorusunun cevabı hamile olunan dönem ve sonrası için kişinin psikolojisini anlamamız açısından önemli bir sorudur. Neden hamile olmak istendiğinin hamilelik, doğum ve sonrası için önemli etkileri vardır.

Plansız hamilelikler; zamanlaması kötü olan hamilelikler, etrafın baskısı sonucu oluşan, kadının anne olmaya hazır olmadığı hamilelikler, hamilelik sırasında ortaya çıkan sağlık problemleri, negatif sosyo-ekonomik faktörler, kişinin duygusal yoksunluğu gibi faktörler, psikolojik problemlere neden olabilecek önemli faktörlerdir.

Hamilelik sırasında ve sonrasın da olumsuz duygu durumların olabileceği, hamilelik sürecin de duygusal farklılıklar yaşayabileceği kendisi ve çevresi tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi süreç için çok önemlidir.

Ece Su Doğan