PANDEMİ İLE OKUL HAYATIMIZDAKİ ONLİNE DEĞİŞİM

Bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid – 19 Pandemisinde yetişkinlerin, ebeveynlerin  hayatlarını etkilediği kadar çocukların ve ergen bireylerinde yaşam tarzlarını, içinde bulundukları gelişim döneminin ilerleyişini etkilemiştir.

Çocukların hayatları salt olarak aile, okul ve arkadaş çevresi değildir;  Aile, okul, arkadaş çevresini içine alan bir dinamiktir. Okulun başlaması ile dinamiğin içerisinde yer alan kişilerin çocuğun korona sürecinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamasında rolü büyük ve önemlidir.

Covid 19 süreci beraberinde Eve Kapanmaları, kısıtlamaları beraberinde getirmiştir ve bu kapanmalar ve kısıtlamalar çocukların ve ergen bireylerin sosyalleşme gelişimi ile yakından ilgilidir.

Sosyalleşmenin en yoğun dönemlerinden biri olan ergenlik döneminde ergen bireylerin kısıtlama, kapanma vb. nedenlerle arkadaş çevresi ile birlikte olamaması ergen bireylerin oyun platformları üzerinden sosyalleşme çabası içinde olmaya itmiştir.

Derslerinde online olarak işlendiği bu süreçte ergen bireylerin oyun platformlarına olan ilgisi artmış ve derslere karşı ilgi azalması, dijital bağımlılık geliştirebilme ve oyun platformlarında yer alan konuşma odalarında siber şiddete maruz kalabilmeleri yaşanabilecek riskler arasındadır.

 Çocuk için sanal dünya oluşan bu dönemde rehberlik biriminde bulunan öğretmenlerin çocuğu gerçekliğe çekmesi ve bu süreç içinde çocuğun öğretmenleri ile iş birliği içinde çalışıp çocuğun durumu konusunda gidişatını gözlemlemeleri önemli bir yer edinmektedir.

Ayrıca çocuklara dijital bağımlılık, siber zorbalık hakkında bilgilendirici seminerler yapmak çocukları dijital bağımlılık ve siber zorbalıktan korumak adına önemli bir adım olacaktır.

Pandemi süreci içinde önemli olan bir konuda Oyun parkı, okul gibi yerler ile bağlantısı kesilen çocukların evde dans, balon fırlatma gibi etkinliklerle desteklenmeyip evde hareketsiz bir yaşam sürmesi bu çocukların kaba motor becerilerinin yaşına uygun gelişim gösteremeyeceği düşüncesidir.

Yürüme, koşma, zıplama gibi bacak, kol gibi büyük kasların kullanımını gerektiren becerilere kaba motor becerisi denmektedir. Kaba motor gelişiminin içinde bulunduğu gelişim döneminin gerisinde olduğu tespit edilen çocuklar fiziksel etkinliklere yönlendirilmelidir.

Ayrıca okulun rehberlik servisinde bulunan öğretmenlerin okul müdürü ve öğretmenlerle koordine olarak kaba motor gelişimleri için destek verici aktivitelerin yoğun olduğu saat sayılarının arttırılması çocukların motor gelişimleri için önemli bir destek olacaktır.

Korona sürecinde çocukların çevresinde yaşanılan bir kayıp olup olmadığının belirlenmesi önemlidir.

 

Psikolog Nur Aygüler & Psikolojik Danışman Rabia Uzunköprülü