Uzman Psikolog Selin Puhaloğlu

selin_puhalogluYetişkin, Çift ve Aile Terapisti/Çocuk ve Ergen Terapisti

Selin Puhaloğlu, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetişkin psikiyatri bölümünde stajyer psikolog olarak görev almıştır. 2012 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri bölümünde 3 aylık klinik saha stajını tamamlamıştır. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji (Travma Modulü) yüksek lisansına başlamış ve Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde aktif olarak danışan görmüştür. Ayrıca eğitimi sırasında bir kadın sığınma evinde orada yaşayan kadınlara ve çalışanlara psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş, travmayı anlamak ile ilgili psikoeğitimler düzenlemiştir. Yüksek lisans bitirme projesi için bebek kayıplarının çiftler üzerindeki etkisini araştırmış ve bu konuda bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmiştir.
 
Uzmanlığını aldıktan sonra dört yıl boyunca çeşitli eğitim kurumlarında görev alan Selin Puhaloğlu, 2016 yılından beri psikoterapi hizmeti vermektedir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimini EMDR Europe eğitimcilerinden olan Eva Zimmerman’dan almıştır ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır.  Yetişkinlerle olan seanslarında sıklıkla BDT, EMDR ve Çözüm Odaklı Terapi tekniklerini kullanmaktadır.

Emre Konuk tarafından verilen Stratejik Aile Terapisi, Filiz Kaya Ataklı ve Özge Altan Aytun’dan Gottman Çift Terapisi eğitimlerini almıştır. Çift ve ailelerle olan çalışmalarında bu terapi tekniklerine ek olarak Çözüm Odaklı Terapi tekniğiyle de çalışmaktadır.

Amerika ve Kanada Oyun Terapisi Enstitüsü tarafından onaylı ve tescilli oyun terapisti Evangeline Munns’tan Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi Eğitimini almış ve süpervizyonunu tamamlamıştır.

Ümran Korkmazlar’dan EMDR Çocuk ve Ergenlerle 1. Düzey eğitimini ve supervizyonunu tamamlayarak çocuklarla oyun terapisinin yanında EMDR tekniğini kullanarak çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda çocuklarla çalışırken WISC-4, AGTE, Metropolitan, Portage gibi ölçme değerlendirme testleriyle bilişsel, sosyal ve motor becerileri de gözlemleyebilmektedir.

Korona Virüs pandemisi (2020) döneminde; EMDR derneği çatısı altında sağlık çalışanlarına, korona virüs mağduru ve yakınlarına gönüllü olarak online psikoterapi desteği vermiştir. Yine EMDR derneği kapsamında İzmir depremi (2020) sonrası psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere online psikoterapi hizmeti vermiştir. Aynı zamanda İzmir depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere gönüllü olarak online psikoterapi seansları gerçekleştirmiştir.

Çocuk ve ergenlerle terapi seanslarında psikolojik travmalar, kaygı bozuklukları, depresyon, bağlanma problemleri, ebeveyn danışmanlığı, öfke kontrolü ile çalışmaktadır. 

Yetişkinlerle olan seanslarında ise kayıp-yas, travma sonrası stress bozukluğu, kaygı bozuklukları (panik bozukluk, fobiler vs.), depresyon, öfke, özgüven, performans korkusu gibi duygusal problemler ile çalışmaktadır.
 
Katıldığı Workshop ve Webinar
EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi- Robin Shapiro
Bütün Beyinli Çocuk- Daniel Siegel
Bebekten Sonra İlişkiler- Psikoloji İstanbul
Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek- Dr. Gail Dines
Oyuncu Ebeveynlik- Lawrence Cohen
 
Kongreler
2021 EMDR Kongresi

Selin Puhaloğlu; Türk Psikologlar Derneği (TPD), EMDR Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir.
 
Seans ve eğitimlerinde; Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi, Duygu Odaklı Terapi (EFT), Brief Recovery Programme (BRP), Terapötik Kartlar, Gottman Çift Terapisi, Sanat Terapisi gibi teknikleri kullanmaktadır.