Uzman Psikolog Tuğcan Lale

Tuğcan LaleUzman Psikolog / Yetişkin Terapisti

1989 İstanbul doğumlu olan Tuğcan Lale, Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Psikoloji bölümünden 2012 yılında mezun oldu.  Lisans yıllarında; Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi K4 Psikiyatri Servisi’ndeki stajını, psikiyatrik hastalıkları gözlemleyerek ve hasta yakınlarından bilgi alıp görüşmeler yaparak tamamlamıştır. Aynı yıllarda Balıklı Rum Hastanesi’nde Bağımlılık Kliniği’nde de stajlarını sürdürmüştür.

Tezli yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayarak 2014 yılında mezun olarak uzmanlığını aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Aksaray Vatan Hastanesi’inde yatan hastalar ile klinik görüşmeler yürütmüş ve çeşitli kongrelere, eğitimlere katılmıştır. Yetişkinlerle olan görüşmelerini, EMDR Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleriyle sürdürmektedir.

Çalışma Alanları

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kayıp ve Yas

Panik Atak

Öfke Kontrol Bozukluğu

Depresyon

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Özgüven Sorunları

Yeme Bozuklukları

Sosyal Fobi

Yaygın Fobi

Psikosomatik (Bedensel- organik nedeni bulunmayan) şikayetler

Kişilerarası İletişim Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılı Davranış Bozukluğu)

Bipolar

Uzm. Psk. Tuğcan Lale’nin aldığı eğitimler;

EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Üzerine Çalışmak - Asena Yurtsever / Enstitü Ay
EMDR İleri Düzey (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapi Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü / Klnk. Psk. Emre Konuk, Klnk. Psk. Asena Yurtsever
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapi Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü / Klnk. Psk. Emre Konuk, Klnk. Psk. Asena Yurtsever
Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi - Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (İleri Düzey) - Dr. Klinik Psk. Murat Arttıran
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (İleri Düzey) - Dr. Murat Arttıran
Bağımlılık ve İlgili Sorunlara Yaklaşım Eğitimi - Prof. Dr. Kültegin Ögel
Alkol ve Madde Bağımlılığında Psikoterapi Yaklaşımları - Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu
Bipolar Bozukluk Tanısı ve Tedavisi - Dr. Muzaffer Uyar
Anksiyete Bozuklukları Tanısı ve Tedavisi - Dr. Muzaffer Uyar
Uyguladığı Testler ve Ölçekler: Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Çok Boyutlu Öfke Ölçeği, Ace Travma Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği

Çocuklarda: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Kelime Tanıma Testi, AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Gessell Gelişimsel Değerlendirme Testi , Draw A Person (Bir İnsan Çiz Testi), Benton Görsel Algı ve Hafıza Testi, Bender - Gestalt 1 ve 2 , Frostig Görsel Algı ve Motor Testi