Makaleler

EMDR Terapisi ile Sınav Kaygısı Nasıl Çalışılır?

Sınav kaygısı, öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyen en önemli sorundur. Kaygı (anksiyete), başa çıkılması zor olan bir durum karşısında kişinin kendisini yetersiz ve eksik hissetmesidir.
 

Kaygı anında adrenalin hormonu salgılanır. Bu hormonun salgılanmasıyla kalp atışı ve solunum hızlanır. Terleme, titreme, ağız kuruluğu, baş veya mide ağrısı gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkar. Aynı zamanda unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi psikolojik belirtiler de görülebilir. Bedende olan değişiklikler “duyuşsal”, psikolojik olanlar da “kuruntu” alanında olan değişiklikler olarak ele alınabilir. “Kuruntu” teriminin psikolojik terim olarak karşılığı, bilişsel- yani düşüncelerimizde olan bozulmalardır. Kaygının ana kaynağı negatif düşüncelerdir.
 

Sınav kaygısı olan öğrencilerin kaygısı TEOG, YGS, LYS gibi önemli dönüm noktası özelliği taşıyan sınavlarda daha belirgin hale geliyor. Bu önemli sınavlarda kaygı, tüm hazırlık aşamasında ya da sınavın hemen öncesinde ve sınav anında ortaya çıkarak öğrencinin gerçek perfomansını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Uyku ve yeme bozuklukları,  öfkeli olma, içe kapanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Öğrenci hep gergin ve huzursuzluk içinde olabilir. Ders çalışmadığı zamanlardaki faaliyetlerinden keyif alamama hali görülebilir. Çünkü yeteri kadar çalışmadığını ve başaramayacağını düşünerek kendisini suçlayabilir. Bu durum öğrencinin mutsuz olmasına neden olur ve bazen depresif belirtilere kadar ilerleyen sorunlara yol açabilir.
 

Sınav kaygısı olan öğrencilerin, genellikle sınavla ilgili olumsuz yaşantıları vardır. Geçmişteki deneyimler kişinin kendiyle ilgili negatif düşünceler geliştirmesine neden olabilir. Bunlar; “yapamayacağım”, “yetersizim”, “başarısızım” gibi olumsuz düşüncelerdir.
 

EMDR tekniği (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme) ile sınavla ilgili olumsuz düşünce, duygu, beden duyumu ve olumsuz anılar duyarsızlaştırılır. Yani kişinin o durumla ilgili daha az rahatsız olması sağlanır. Sonra olumlu düşünce yerleştirilir. Örneğin: “Yapamayacağım” olumsuz düşüncesi artık kişiyi etkilemediği için “Yapabilirim” pozitif düşüncesine inanması sağlanır. Böylece öğrenci sınavda kaygı yaşamayacağı için gerçek kapasitesini ortaya koyabilir.
 

Sınav hazırlığınızın ve sınavın işkence hali olmasından çıkmasını istiyorsanız EMDR tekniği ile sınav kaygınızdan kurtulun!

Psikolog Zerrin GÜNDÜZ