Makaleler

24 Ocak 2022

Travma NedirSavaşlar, doğal afetler, fiziksel ya da cinsel saldırılar, trafik kazaları, ölüm olaylarına tanık olma, yaşama tehdidi içeren hastalıklar ve benzeri gibi kişileri zorlayan ve başa çıkma düzeylerini sınayan olaylar travmatik olay olarak isimlendirilir. Bu durumda travmatik süreçler kişilerin güçsüzlükleri ile karşı karşıya geldiği durumlardır.

24 Ocak 2022

Koronavirüs AnksiyetesiDünya tarihine bakıldığında salgınlar, kişilerde uzun süreli psikopatolojik etkilerle (Bohmwald ve diğerleri, 2018), salgın sırasında ve sonrasında nöropsikiyatrik hastalıklarla bağlantılıdır (Rogers ve diğerleri, 2020).

24 Ocak 2022

AntisosyalKişilik, insanları bireysel farklılıklarıyla diğerlerinden ayıran insanların davranışlarının şekillenmesine sebep olan ve çevreyle uyumunu belirleyen karakteristik davranışlar ve düşünme biçimleridir. Kişilik özellikleri insanların yaşam tarzlarının ifadesidir, her birimizi benzersiz kılar ve davranış tutarlılığımızı etkilemektedir. 

24 Ocak 2022

Aşkın NörobiyolojisiAşık olduğumuzda beynimizin bazı bölgelerinde normalin üstünde  aktivite gözlemlenirken aynı zamanda hormonlarımızda, beynimizdeki nörokimysallarda değişiklikler gerçekleşiyor. Bu değişiklikleri insanların aşık olmanın bilimsel açıklamasına duydukları ihtiyaç ile birlikte yapılan araştırmalarla bilmek mümkün.

24 Ocak 2022

Sanat YönelimiMalchiodi’ye (2003) göre; terapi ve sanat bütünleyici ve tamamlayıcı tıbbın bir biçimi olarak değerlendirilmektedir. Müzik , sinema , resim gibi sanatın her alanı da bu uygulamaları içerir. Innicott’ın belirttiğine göre ise ; sanat terapisinin gücü̈ bireye sanat aracılığıyla sembolik ve metaforik yolda iletişim için bir fırsat sunar.

24 Ocak 2022

Kitap Okuma AlışkanlığıÇocukları kitapla tanıştırmanın yaşı yoktur. Daha bebeklik çağında onlar için üretilen onların oyuncak olarak kullandığı ve aynı zamanda görsel zekayı destekleyen kitaplar vardır. Herkes bebek o, ne anlayacak dese de çocuğun bilişsel sürecine katkıda bulunduğu gerçeği vardır.

24 Ocak 2022

PartnerinizleDr. Stan Tatkin çift balonunu çiftler arası ikili ilişkinin kurulduğu ve dışarıdan gelen etkenlere karşı kurulan bir ilişki koruma balonu olarak tanımlıyor.İlişki kurduğunuz, duygusal bütünleşme ve birliktelik yaşadığınız kişi haricinde başka insanlarla da iletişim ve ilişki kurmak insanın doğası bir durum Dr.

24 Ocak 2022

Olumsuz Değerlendirilme KorkusuOlumsuz değerlendirilme korkusu, bireyin diğer insanların kendisi hakkında yaptığı veya yapacağı değerlendirmeler karşısında yoğun kaygı duymasıdır. Bu tür kişiler, kendileri hakkında olumlu bir şey duyduklarında aşırı özgüvenli, aksi halinde ise kendisini küçük düşmüş hissedebilirler.

24 Ocak 2022

Çocukluk Döneminde Evcil HayvanEvcil hayvanlar konfor ve güvence,yardım ve koruma ihtiyacını karşılar. Bir evcil köpekle kurulan bağ, çocukların çevrelerini keşfedebilecekleri güvenlik ve istikrar sağlayarak güvenli bir temel olarak işlev görebilir.

24 Ocak 2022

TV Haberlerinin Psikolojik EtkileriFilmlerin ve televizyon programlarının duygusal içeriğinin psikolojik sağlığı etkileyebileceğini uzun zamandır biliyoruz. Bunu doğrudan ruh halinizi etkileyerek yapabilir ve ruh haliniz daha sonra düşüncenizin ve davranışınızın birçok yönünü etkileyebilir.

24 Ocak 2022

Her Çocuk yeteneklidirHer çocuk doğuştan yeteneklidir ve her anne baba çocuğunun belli alanlarda bu yeteneklerini göstermesini bekler. Ancak önemli olan bu yeteneğin farkına varıp, ortaya çıkarabilmektir.

24 Ocak 2022

Çift TerapisiÇift terapisi, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir terapi şeklidir. Çift terapisinde çiftlerin birbirleriyle güvenli ve sağlıklı ilişki kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır.

24 Ocak 2022

cocuk-aileAraştırmacılar (Tezel 2015), Türk aile yapısının ataerkil düzenden modern demokratik düzene geçişteki değişimlerini ele alarak farklı aile yapılarını ve aile içi ilişkileri incelemişlerdir.

24 Ocak 2022

Şizoid Kişilik BozukluğuŞizoid nedir? Şizoid kavramı, dış dünyadan ziyade kendi içsel dünyasına yönelen, sessiz kişileri tanımlamada kullanılmaktadır.

24 Ocak 2022

Ergenlik Dönemi ve Sosyal İlişkilerErgenlik dönemi büyümenin hızlandığı, Fiziksel ve Zihinsel değişikliklerin çok daha hızlı meydana geldiği çocukluk ile yetişkinlik arasındaki dönem olarak tanımlanır. Bu dönemde birey bedensel ve zihinsel değişikliklerini algılama ve onlara uyum sağlamakta zorlanmalar yaşar.

24 Ocak 2022

Narsistik Kişilik BozukluğuNarsisizm, adını mitolojide önemli bir kahraman olan Narkissos’tan alır. Narkissos, sudaki yansımasına, kendi görüntüsüne aşıktır. Freud, annesi Liriope ve Narkissos ile ilgili olarak, Narkissos’un annesine duyduğu aşkı bastırdığını, ve kendisini bir zamanlar annesinin onu sevdiği gibi sevdiğini öne sürer. 

24 Ocak 2022

Somatoform Bozukluklar NelerdirBedensel şikayetlerimizin psikolojik kökenli olması mümkün müdür? Beden ve zihnimizin sürekli bir ilişki içerisinde bulunduğunu kanıtlar nitelikte olan somatoform ile psikolojik kökenli bedensel semptompların türemesi mümkün. “Soma” kelimesi beden anlamına gelmektedir.

24 Ocak 2022

Depresyon ve Tedavi Yöntemleri NedirDepresyon (Depresif Bozukluk) hislerimizi, düşünme şeklimizi ve davranışlarımızı olumsuz bir şekilde etkileyen yaygın ve ciddi ama tedavi edilebilir bir tıbbi hastalıktır. Depresyonla birlikte, üzüntü durumuna veya her şeye karşı bir ilgi kaybı durumuna düşeriz.

24 Ocak 2022

MastersonLiteratürde Sınır Kişilik Bozukluğu olarak da bilinen, Borderline Kendilik Bozukluğu,Dr. James F. Masterson'ın 1950'lerde Newyork Paine Whitney Psikiyatri Hastanesi'nin Erişkin Borderlinehasta kliniğinde önce psikiyatr sonra da şef olarak çalıştığı yıllarda başlatmış ve sürdürmüş olduğu çalışmalara temellendirilmiştir.

24 Ocak 2022

Yarına kim kalacak“Bir grup psikoterapisi olan psikodramanın kurucusu J.L.Moreno’ya göre, biyolojik evrende doğal bir ayıklanma vardır. Ancak güçlü olanlar tutunabilirler, çevrelerine ayak uydurabilenler varlıklarını sürdürebilirler, yarına kalabilirler. Uyum sağlayamayanlar, tutunamayanlar ise, sahneden çekilirler. Bu durum insanlar için de geçerlidir.