Merkezimizde Uygulanan Testler

Çocuk ve Ergen Bireylere Uygulanabilen Wisc - 4 testi Nedir? 


Psikolojik testlerin amacı; amacına uygun olarak kullanılan psikolojik test sonucu ile bireylerarası farklılığı belirleyip değerlendirmek ve bireyin zaman içerisinde değişen birtakım özelliklerini ölçebilmektir. Zihinsel değerlendirme, okul derslerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yönlendirilen çocukların klinik çerçeve de değerlendirilmesinde veya çocuğun yaşadığı güçlüğe yönelik müdahale programlarına kaynaklık gösterme açısında önemli bir yer edinmektedir. 
Zihinsel değerlendirmede zeka testlerinden elde edilen puanlar öğrenme güçlüğü gibi çocuğun yaşamış olduğu güçlüğü, zihinsel gelişim geriliği tanısı gibi ilişkili tanıdan ayırt etmede kullanılmaktadır. Buna ek olarak zihinsel değerlendirme testleri çocuğun bilişsel yapısındaki zayıf ve güçlü yönlerini ortaya koymada etkili bir yöntemdir. Wisc – 4 testi 6 – 16 yaş grubunun zihinsel becerilerini ölçmek için bireysel olarak kullanılan bir zeka testidir. Wisc – 4 Zeka testi dünya üzerinde en yaygın kullanımına sahip olan zeka testlerinden biri olup Türkiye de Öktem ve Arkadaşları tarafında 2008 – 2012 yılları arasında uyarlanmıştır ve şuan Türkiyede de en güncel ve en yaygın kullanılan çocuk/ ergen zeka ölçeği özelliğini taşımaktadır. Wisc – 4 testi Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği ve işlemleme hızı olmak üzere 4 ayrı bölümü ölçmektedir. Sözel kavrama bölümü dil, kültür yeterliliği ve okul başarısı hakkında bilgi vermektedir. Algısal akıl yürütme bölümü algısal akıl yürütmeyi ve algısal organizasyonu ölçmektedir. Çalışma Belleği Bölümü Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçmektedir. İşlemleme hızı bölümü ise harf-motor işlemleme hızını ölçmektedir. Wisc – 4 ‘ün uygulama süresi 90 – 120 dakika arasında değişiklik göstermektedir. Uygulamanın tek bir oturumda yapılması tercih edilmektedir. Ancak süreç içerisinde çocuğun ihtiyaç ve performansı nedeni ile mola verilebilmektedir. Çocuğun ikinci değerlendirmeye alınabilmesi için ilk uygulanan değerlendirme üzerinden en az 1 sene geçmiş olması gereklidir. Wisc – 4 uygulamasına başlamadan önce çocuğun besin, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığından kemin olunmalıdır. Çocuk uygulamaya getirilirken “sınav, test” gibi çocukta kaygı yaratacak açıklamalar yapılmamalıdır. Buna ek olarak ebeveynlerin “iyi yap, dikkatli yap” gibi komutları da çocukta kaygı yaratmaktadır. Değerlendirme testi nedeni ile oluşan kaygı çocuğun uygulama sırasında zihinsel işleyişinin altında performans göstermesine neden olacak ve bunu buna bağlı olarak da test sonucunda alması gereken puandan daha az bir puan alacaktır. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uzman tarafından uygulamanın hemen öncesinde yapılmalıdır.

 

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI)

en yaygın  kullanılan kişilik testidir. Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlar.
Test, bireyin değerleri, tutumları ve psikopatolojik belirtileri hakkında oldukça geniş bilgi vermektedir. Uygulanması yaklaşık 60 ile 80 dk arası sürebilmektedir.

 

Sınava Hazırlanan Öğrenciler İçin; Pergel Programı

Sınava hazırlık ve sınav anında yaşanan süreç çoğu öğrencide zorlu bir süreç halinde geçebilmektedir.  Kaygı, Donakalma, bildiğini unutma, dikkatin dağılması, kalp atışında hızlanma/ terleme gibi fiziksel belirtiler sınav anında öğrencilerin yaşayabileceği durumlar arasındadır. Bu belirtiler ile öğrenciler gösterebilecekleri performanslarının altında performans sergilerler. Dr. Olcay Güner Tarafından geliştirilen Pergel Programı ile öğrencilerin olumlu/ olumsuz düşünceleri ile çalışılarak kaygı seviyesinin kontrol altına alınması ve kontrol altına alınan kaygı ile öğrencinin normal düzeyde performansa ulaşması, sınav sürecinde öğrencinin alışkanlıklarını düzenlemek için öğrenciye eşlik edilmesi hedeflenmektedir. 6 – 12 seans aralığında süren Pergel Programında Psikolog; sınava hazırlanan öğrencinin zihninde oluşturduğu “zaman yetmeyecek” “başarısız olacağım” gibi olumsuz düşünce kalıplarını, mide bulantısı/ terleme/ kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtileri saptar, nötrler ve öğrencinin sınav süreci ile ilgili olumlu düşünce kalıpları geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda Pergel Programı ile çocuğun sınav sürecinde yaşadığı zorlanmaların yanında satranç, spor, dans gibi aktivitelerde kendi performansının altında davranış gerçekleştirmesinin önüne geçilmesi amaçlanabilmektedir.