Uygulanan Terapi Teknikleri

Bilişsel Davranışcı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir...
DEVAMI
PACT Çift Terapisi
İlişkiler yaşamın içinde bir çok aşamadan geçerler ve bizimle birlikte büyür, evrilirler. Sevdiğimiz kişi ile kurduğumuz ilişki, içinde bir çok farklı dinamik taşır...
DEVAMI
Deneyimsel Oyun Terapisi
Oyun terapisi, oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işlevdir...
DEVAMI
Theraplay Terapi
Theraplay, bağlanma, öz saygı, başkalarına güven ve neşeli bir bağlılık oluşturmak ve geliştirmek için uygulanan bir çocuk ve aile terapisi çeşididir...
DEVAMI
Psikodrama
Psikodrama, Jacop Levi Moreno’nun 1920’ lerde geliştirdiği ve Sosyometri olarak isimlendirdiği bir eylem-işlem yöntemidir...
DEVAMI
Pozitif Psikoterapi
Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarında Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir...
DEVAMI
Psikanalitik Yönelimli Masterson Yaklaşımı
Masterson Yaklaşımı gelişimsel, kendilik ve nesne ilişkileri yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır...
DEVAMI
Somatik Deneyimleme
Son yıllarda bilimsel çalışmalar travmatik stres dinamikleri ve semptomlarında biyolojik bileşenin önemini bulgularken...
DEVAMI
EMDR Terapisi
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.
DEVAMI
Şema Terapisi
Şema terapi, değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik bozuklukların açıklanması ve tedavisine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bir psikoterapi modelidir...
DEVAMI