PACT Çift Terapisi

ÇİFT TERAPİSİNDE PSİKOBİYOLOJİK YAKLAŞIM (PACT)
İlişkiler yaşamın içinde bir çok aşamadan geçerler ve bizimle birlikte büyür, evrilirler. Sevdiğimiz kişi ile kurduğumuz ilişki, içinde bir çok farklı dinamik taşır. İki insan ilişkilerinin içine kendi yüklerini, bakış açılarını, kendi algılamalarını getirir ve birbirlerini bunlar üzerinden anlamaya çalışır. Oysa sevdiğiniz kişinin gerçekten hikayesini öğrenmeden, onun hangi duyguyu nasıl yaşadığını öğrenmeden ilişkinizi güçlendirmeniz ve bir olabilmeniz zordur. İlişkiler bir öğrenme sürecidir ve çok iyi bildiğiniz şey sizin için güvenli yer haline gelir. Temel güven ve birlikteliği sağlamak için çift terapisi yardımıyla eşinizi öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT);
İnsanların ilişki kurma biçimlerinin pek çok etkenin yanı sıra aynı zamanda psikobiyolojik faktörlerden de oldukça etkilendiğini ortaya çıkaran ve son yıllarda giderek yayılan yeni bir terapi tekniğidir. Çiftler arasındaki uyumsuzlukların sebebini, uzun süredir tekrarlanan sorunlar karşısında çiftlerin birbirleriyle doğru şekilde uyumlanamamalarına bağlamaktadır. Özellikle çift ilişkisi raydan çıktığı zaman ve zor çiftlerde kullanılabilecek etkili terapi tekniklerini bir araya getirmektedir.