Pozitif Psikoterapi

Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarında Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Pozitif Psikoterapi Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmaktadır ve şuan da içlerinde Türkiyenin de dahil olduğu 40 ‘dan fazla ülkede eğitimini tamamlamış uzman kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Pozitif Psikoterapiyi diğer psikoterapi ekolerinden ayıran birtakım özellikleri vardır. İlk olarak pozitif psikoterapi insancıl, psikodinamik, kaynak yönelimli, çatışma çözme odaklı bütünleyici ve transkültürel bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapinin diğer bir orijinal özelliği ise pozitif psikoterapide hikayeler, atasözleri ve metaforlar terapist - hasta/danışan arasındaki ilişkide aracı olarak kullanılmaktadır. Pozitif Psikoterapinin insana bakış açısı ve yaklaşımı pozitiftir. Tüm insanların özünde iyi olduğu ve sevme ve bilme temel kapasitelerine sahip olduğu inancına dayanmaktadır. Bununla birlikte bu temel iki kapasitenin dört temel yaşam alanında gelişmeye her zaman hazır olduğuna inanılır; Bu dört alan fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi/fantezi alanlarıdır. Pozitif Psikoterapide temel amaç kişinin temel kapasitelerini geliştirmesine ve günlük yaşamında dört yaşam alanında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Bunların yanında Pozitif Psikoterapinin depresyon, kaygı, agresyon, fobik reaksiyonlar, öğrenme bozuklukları ve pek çok psikosomatik semptomun çözülmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.